Jezerska postrv

E – Lake trout
D – Seeforelle
F – Truite de lac
I – Trota di lago

Rekordne mere:
dolžina 140cm
masa 50 kg

Stopnja ogroženosti70%
70%

Jezerska postrv je oblika potočne postrvi, ki živi v jezerih. V primerjavi s potočno postrvjo ima bolj valjasto telo. Bočno je rahlo stisnjena, glave je velika, v ustih ima na čeljustih, nebu in ralniku številne zobe. Hrbet je zelenkast do modro siv, boki so svetlejši, trebuh je rumeno bele barve. Na hrbtu ima značilne črne pege in pike. Pri odraslih samcih, tako kot pri drugih postrveh, je spodnja čeljust ukrivljena navzgor.

Naseljuje alpska in predalpska jezera z bistro in hladno vodo. Je roparica, odrasla se hrani večinoma z ribami, mladice tudi s talno hrano. Na drst zahaja v pritoke, kjer samica na mestih s primerno globino in hitrostjo vode, v produ izkoplje jamico in vanjo odloži ikre, ki jih nato samec oplodi. Po drsti se vrne v jezero.

Lovimo jo z muharjenjem na potezanko, vijačenjem ter s čolna. Dovoljena je uporaba umetnih vab in enega trnka. Zaradi njene redkosti je uplen v primerjavi s splošno veljavnim za postrvi, omejen. Dovoljen je uplen ene same jezerske postrvi na dan. Strožja je tudi dovoljena najmanjša lovna mera, ki je 50 cm.

Varstvena doba: 01.10. – 31.03.
Najmanjša predpisana lovna mera: 50 cm

Drst poteka od meseca oktobra do meseca februarja.

Opis

Jezerska postrv je oblika potočne postrvi, ki živi v jezerih. V primerjavi s potočno postrvjo ima bolj valjasto telo. Bočno je rahlo stisnjena, glave je velika, v ustih ima na čeljustih, nebu in ralniku številne zobe. Hrbet je zelenkast do modro siv, boki so svetlejši, trebuh je rumeno bele barve. Na hrbtu ima značilne črne pege in pike. Pri odraslih samcih, tako kot pri drugih postrveh, je spodnja čeljust ukrivljena navzgor.

Življenski prostor

Naseljuje alpska in predalpska jezera z bistro in hladno vodo. Je roparica, odrasla se hrani večinoma z ribami, mladice tudi s talno hrano. Na drst zahaja v pritoke, kjer samica na mestih s primerno globino in hitrostjo vode, v produ izkoplje jamico in vanjo odloži ikre, ki jih nato samec oplodi. Po drsti se vrne v jezero.

Način ribolova

Lovimo jo z muharjenjem na potezanko, vijačenjem ter s čolna. Dovoljena je uporaba umetnih vab in enega trnka. Zaradi njene redkosti je uplen v primerjavi s splošno veljavnim za postrvi, omejen. Dovoljen je uplen ene same jezerske postrvi na dan. Strožja je tudi dovoljena najmanjša lovna mera, ki je 50 cm.

Varstvena doba - Lovne mere

Varstvena doba: 01.10. – 31.03.
Najmanjša predpisana lovna mera: 50 cm

Drst poteka od meseca oktobra do meseca februarja.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Potočna postrv

Rdečeperka

Ameriška postrv

Mrena

Linj

Meni