Bolen

A –  Asp
D – Dickkopf
F – Aspe
I – Aspi

Rekordne mere:
– starost +15 let
– dolžina 120 cm
– masa 9 kg

Stopnja ogroženosti80%
80%

Ima vitko, podolgovato, bočno rahlo stisnjeno telo, s širokimi, končnimi, nadstojnimi usti in dvorednimi goltnimi zobmi. Prekrit je z majhnimi luskami. Po hrbtu je temnejše sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh pa belo rumenkast. V času drsti dobijo samci po sprednjem delu telesa drstne izpuščaje. Plavuti so prosojne, repna in hrbtna sta temni, analna in parne plavuti so rožnate barve, kar je še izraziteje v času drsti. Repna plavut je škarjasta, globoko zarezana.

Živi v velikih in srednje velikih rekah ter stoječih vodah s kamnitim, prodnatim in peščenim dnom. Mlajši osebki se v plitvinah z mirnejšo vodo združujejo v manjše jate, starejši so samotarji ali združeni v skupino z nekaj osebki. Drsti se v hitro tekočih vodah, samica odloži lepljive ikre v plitvinah s prodnatim ali kamnitim dnom. Mladice se hranijo z vodnim rastlinjem in vodnimi nevretenčarji, odrasli v glavnem z ribami in tudi z dvoživkami. Prezimuje v globlji vodi.

Ribolov bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem, razen v akumulacijah in jezerih, kjer so dovoljene tudi druge ribolovne tehnike. Lovi se na eno ribiško palico z umetnimi vabami in največ tremi trnki. Pri vijačenju uporabimo manjšo blestivko ali vobler. Navadno bolen lovi svoj plen v zgornjih plasteh vode. Zaradi živahnosti in borbenosti je med športnimi ribiči zelo cenjen, čeprav je njegovo meso srtljivo in vodeno. Dovoljen je uplen enega bolena na dan.

Varstvena doba: 01.05. – 30.06.
Najmanjša predpisana lovna mera: 40 cm

Drst poteka od meseca marca do meseca junija.

Opis

Ima vitko, podolgovato, bočno rahlo stisnjeno telo, s širokimi, končnimi, nadstojnimi usti in dvorednimi goltnimi zobmi. Prekrit je z majhnimi luskami. Po hrbtu je temnejše sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh pa belo rumenkast. V času drsti dobijo samci po sprednjem delu telesa drstne izpuščaje. Plavuti so prosojne, repna in hrbtna sta temni, analna in parne plavuti so rožnate barve, kar je še izraziteje v času drsti. Repna plavut je škarjasta, globoko zarezana.

Življenski prostor

Živi v velikih in srednje velikih rekah ter stoječih vodah s kamnitim, prodnatim in peščenim dnom. Mlajši osebki se v plitvinah z mirnejšo vodo združujejo v manjše jate, starejši so samotarji ali združeni v skupino z nekaj osebki. Drsti se v hitro tekočih vodah, samica odloži lepljive ikre v plitvinah s prodnatim ali kamnitim dnom. Mladice se hranijo z vodnim rastlinjem in vodnimi nevretenčarji, odrasli v glavnem z ribami in tudi z dvoživkami. Prezimuje v globlji vodi.

Način ribolova

Ribolov bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem, razen v akumulacijah in jezerih, kjer so dovoljene tudi druge ribolovne tehnike. Lovi se na eno ribiško palico z umetnimi vabami in največ tremi trnki. Pri vijačenju uporabimo manjšo blestivko ali vobler. Navadno bolen lovi svoj plen v zgornjih plasteh vode. Zaradi živahnosti in borbenosti je med športnimi ribiči zelo cenjen, čeprav je njegovo meso srtljivo in vodeno. Dovoljen je uplen enega bolena na dan.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 01.05. – 30.06.
Najmanjša predpisana lovna mera: 40 cm

Drst poteka od meseca marca do meseca junija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Linj

Rdečeoka

Potočna postrv

Amur

Sulec

Meni