Sava Bohinjka

SAVA BOHINJKA TROFEJNA: 80,00 EUR
Velja od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu nad sotočjem s Savo Dolinko, vključno s trofejnim delom . Samo ujemi in izpusti! Dnevno je na voljo le 5 trofejnih dovolilnic. Dovolilnico je možno kupiti na prodajnem mestu ribiška trgovina Fauna, Cesta Svobode 12, Bled.

SAVA BOHINJKA DNEVNA: 60,00 EUR
Velja od jezu v Soteski, do mostu pri Selu, ter od mostu pri Ribnem, do Cajhnovega jezu, brez trofejnega dela. Dovoljen uplen treh rib po pravilniku na karti.

SAVA BOHINJKA UJEMI IN IZPUSTI: 45,00 EUR
Velja od jezu v Soteski, do mostu pri Selu, ter od mostu pri Ribnem, do Cajhnovega jezu, brez trofejnega dela. Uplen rib ni dovoljen!

SAVA BOHINJKA UJEMI IN IZPUSTI 3-DNEVNA: 100,00 EUR
Velja od jezu v Soteski, do mostu pri Selu, ter od mostu pri Ribnem, do Cajhnovega jezu, brez trofejnega dela. Uplen ribi ni dovoljen! Dovolilnico je potrebno izkoristiti v treh ZAPOREDNIH dneh!

Sulec

SULEC (UJEMI IN IZPUSTI): 50,00 EUR
Sava Bohinjka od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu na Lancovem. Ribolov sulca je dovoljen od 15. novembra do 14. februarja. Ribolov v trofejnem revirju je dovoljen samo z muharjenjem s trnkom enojčkom brez zalusti. Ribolov se sme izvajati le v spremstvu spremljevalca, ki je lahko vsak polnoletni član RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom. Uplen sulca ni dovoljen.

Prodajna mesta:  FAUNA, Cesta svobode 12, Bled, Garni penzion “Pr Bevc”, Bohinjska Bela 97/a, TRGOVINA EXTREME ANGLER – ŠPORTNI RIBIČ BLEDGlavna avtobusna postaja Bled,

SULEC (VZEMI): 80,00 EUR
Sava Bohinjka od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu na Lancovem, brez trofejnega revirja. Ribolov sulca je dovoljen od 15. novembra do 14. februarja. Ribolov se sme izvajati le v spremstvu spremljevalca, ki je lahko vsak polnoletni član RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom. Nakup dovolilnice je možen, dokler ni izpolnjena kvota uplena.

Prodajna mesta za sulca:  FAUNA, Cesta svobode 12, Bled, Garni penzion “Pr Bevc”, Bohinjska Bela 97/a,  TRGOVINA EXTREME ANGLER – ŠPORTNI RIBIČ BLED, Glavna avtobusna postaja Bled.

RIBOLOVNI REŽIM SULCA

Blejsko jezero

BLEJSKO JEZERO (PLENILKE): 35,00 EUR
Blejsko jezero brez pritokov ter rezervatov označenih na dovolilnici. Dovoljen uplen ene plenilke, po pravilniku na dovolilnici. Ribolov iz obale in čolna je dovoljen le z enim priborom.

BLEJSKO JEZERO (KRAP): 57,00 EUR
Blejsko jezero brez pritokov ter rezervatov označenih na dovolilnici. Dovoljen je uplen enega krapa do 7 kg. Ribolov je dovoljen z dvema priboroma. Krmljenje pred dnevom ribolova ni dovoljeno.

BLEJSKO JEZERO OTROŠKA DNEVNA: 13,00 EUR
Blejsko jezero brez pritokov ter rezervatov označenih na dovolilnici. Otrok, ki lovi mora biti mlajši od 15 let. Dovoljen uplen malih rib, po pravilniku na karti.

DODATNA PRAVILA RIBOLOVA KRAPA NA BLEJSKEM JEZERU

Bajer Ribno

RIBNIK RIBNO: 30,00 EUR

Celoten ribnik. Uplen rib dovoljen po pravilniku na karti.

Meni