Bajer Ribno

Bajer na mirni okolici le streljaj od Bleda.

Bajer Ribno je pravzaprav poglobljen in razširjen del ene od savskih mrtvic. Dolg je 130 metrov in širok 60 metrov, največja globina pa znaša pa je okrog 5 m.
Revir Bajer Ribno , s katerim upravlja Ribiška družina Bled leži blizu Save pod hotelom Ribno. Voda vanj priteka pod zemljo odteka pa v dolvodno ležečo mrtvico.
Bajer naseljujejo naslednje vrste rib:

(Esox lucius), Ščuka, Pike, Luccio, Hecht, Broche
(Cyprinus carpio), Krap, Carp, Carpa, Karpf, Carpe
(Leuciscus cephaluc), Klen, Chub, Cavedano europeo, Döbel, Chevaine
(Perca fluviatilis), Navadni ostriž, Perch, Perche, Barsch, Persico reale

Rdečeoka
Rdečeperka
črnooka
amerikanka
Ribolovna sezona :
Od 01.04. do 31.12

Dovoljen ribolov:
V bajerju je dovoljen ribolov naslednjih vrst rib: ščuka, krap, klen ter vseh vrst krapovcev (rdečeperk, rdečeok, itd.) in ostrižev.

Dovoljen način ribolova
Ribe je dovoljeno loviti kot to določa pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Zakon o sladkovodnem ribištvu ob omejitvah, ki so navedene tukaj. Ščuko je dovoljeno loviti na umetne in naravne vabe. Prepovedano je loviti na vse vrste živih živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave in na vabe, ki vsebujejo strupene ali omamne snovi. V bajerju je dovoljen ribolov s čolnom in lov z obale. v bajerju je dovoljen ribolov z eno palico in z eno vabo, razen za ribolov krapa, za katerega je dovoljena uporaba dveh palic, vsake z eno vabo. Uporaba trojčka je dovoljena zgolj pri lovu na umetne vabe.

Dovoljen dnevni uplen:
Dovoljen uplen na ribolovni dan, z veljavno ribolovno dovolilnico je 1 ščuka ali 1 krap ali 5 klenov ali 20 ostrižev ali 5 kg ribjega drobiža (rdečeoka, rdečeperka). Ko se doseže dovoljeni uplen, se ribolov zaključi.

Lovna doba:
01.04. – 31.12.

Potujoča trikotničarka ali zebrasta školjka (Dreissena polymorpha)
V Blejskem jezeru se je pred nekaj leti pojavila tujerodna vrsta školjke, ki po svetu povzroča precej preglavic in škode. Ni razlogov, da bi upali, da se bo pri nas obnašala drugače. Školjka se razmnožuje s prostemu očesu nevidnimi jajčeci oz. ličinkami. Da ličink iz jezera in iz Save ne bi zanesli v druge, z Dreisseno še ne “onesnažene” vode, pozivamo ribiče, da vso opremo, ki so jo zmočili v naših vodah, pred vstopom v druge vode sterilizirajo. Ustreza temeljito sušenje ali segrevanje nad 40° C.

Meni