Lipan

A – Grayling
D – Äsche
F – Ombre
I – Temolo

Rekordne mere:
– starost 14 let
– dolžina 60 cm
– masa 6,7 kg

Stopnja ogroženosti75%
75%

Ima stožčasto, mestoma ovalno, bočno stisnjeno telo z velikimi, v horizontalnih vrstah razporejenimi luskami. Glava je majhna, usta so rahlo podstojna z majhnimi zobmi, razporejenimi na obeh čeljustnicah, nebnicah in ralniku. Hrbet je sivo zelenkast, boki srebrne do zlate barve z redkimi temnimi pegami, trebuh pa je bel. Na sprednjem delu telesa ima več temnejših pik. Hrbtna plavut je visoka, dolga in mavrično pisana.

Živi v hladnih tekočih in stoječih, s kisikom bogatih vodah, kjer je dno prekrito s kamenjem, prodom in peskom. Občutljiv je na onesnaženje in temperaturo vode, ne ustrezajo mu temperature nad 18˚C. Združuje se v manjše in večje jate. V nasprotju s postrvmi ne išče skrivališč ampak se zadržuje pretežno v matici vodnega toka, kjer preži na hrano, ki jo prinaša vodni tok. Prehranjuje se s talnimi nevretenčarji in odraslimi žuželkami, ki jih lovi na vodni površini.

Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem in uporabo enega trnka enojčka brez zalusti ter umetne muhe narejene s tehniko vezanja. Med nekaterimi ribiči je priljubljen način ribolova »ujemi in spusti«, ki se lahko izvaja le s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami in samo v revirjih, kjer to določa ribolovni režim.

Varstvena doba: 01.12 – 15.05.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca marca do meseca junija.

Opis

Ima stožčasto, mestoma ovalno, bočno stisnjeno telo z velikimi, v horizontalnih vrstah razporejenimi luskami. Glava je majhna, usta so rahlo podstojna z majhnimi zobmi, razporejenimi na obeh čeljustnicah, nebnicah in ralniku. Hrbet je sivo zelenkast, boki srebrne do zlate barve z redkimi temnimi pegami, trebuh pa je bel. Na sprednjem delu telesa ima več temnejših pik. Hrbtna plavut je visoka, dolga in mavrično pisana.

Življenski prostor

Živi v hladnih tekočih in stoječih, s kisikom bogatih vodah, kjer je dno prekrito s kamenjem, prodom in peskom. Občutljiv je na onesnaženje in temperaturo vode, ne ustrezajo mu temperature nad 18˚C. Združuje se v manjše in večje jate. V nasprotju s postrvmi ne išče skrivališč ampak se zadržuje pretežno v matici vodnega toka, kjer preži na hrano, ki jo prinaša vodni tok. Prehranjuje se s talnimi nevretenčarji in odraslimi žuželkami, ki jih lovi na vodni površini.

Način ribolova

Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem in uporabo enega trnka enojčka brez zalusti ter umetne muhe narejene s tehniko vezanja. Med nekaterimi ribiči je priljubljen način ribolova »ujemi in spusti«, ki se lahko izvaja le s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami in samo v revirjih, kjer to določa ribolovni režim.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 01.12 – 15.05.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca marca do meseca junija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

  • Področje Jadranskega lipana je označeno s tamnejšo barvo

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Sulec

Jezerska postrv

Potočna postrv

Ščuka

Bolen

Meni