Ščuka

A – Pike
D – Hecht
F – Brochet
I – Luccio

Rekordne mere:
– starost 30 let
– dolžina 150 cm
– masa 28,4 kg

Stopnja ogroženosti45%
45%

Ima podolgovato, valjasto, bočno nekoliko stisnjeno telo, z dolgo glavo in sploščenim dolgim gobcem s širokimi usti in ostrimi zobmi. Prekrita je z majhnimi luskami. Obarvanost se spreminja glede na habitat, letne čase in starost. V splošnem  je zelenkasto rjave ali sive barve, po hrbtu nekoliko temnejša, boki so svetlejši, trebuh pa je belkast. Po hrbtu in bokih je progasta in prekrita z belo srebrnimi do zlatimi pikami. Hrbtna plavut je zadaj, v bližini repne plavuti.

Naseljuje počasi tekoče in stoječe vode s peščenim ali blatnim dnom in bogatim vodnim rastlinjem. Zadržuje se na istem mestu in svoj prostor brani pred drugimi osebki. V času drsti se premakne in poišče primerno drstišče. Samica odloži lepljive ikre v plitvinah z bogatim vodnim rastlinjem. Je samotar in eden najbolj učinkovitih plenilcev med našimi ribjimi vrstami. Hrani se pretežno z ribami, večji osebki plenijo tudi dvoživke, kače, manjše sesalce in vodne ptiče.

Ribolov ščuke je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem, razen v akumulacijah in jezerih, kjer so dovoljene tudi druge ribolovne tehnike. Lovi se na eno ribiško palico z umetnimi vabami in največ tremi trnki. Lovimo jo v vseh vodnih plasteh, najpogosteje pa se zadržuje skrita v vodnem rastlinju. Meso je sočno in okusno, zato je med ribiči cenjena. Nekateri, zaradi izredno ostrih zob, pri ribolovu uporabljajo jekleno predvrvico. Dovoljen je uplen ene ščuke na dan.

Varstvena doba:  01.02. – 30.04.
Najmanjša predpisana lovna mera: 60 cm

Drst poteka od meseca februarja do meseca junija.

Opis

Ima podolgovato, valjasto, bočno nekoliko stisnjeno telo, z dolgo glavo in sploščenim dolgim gobcem s širokimi usti in ostrimi zobmi. Prekrita je z majhnimi luskami. Obarvanost se spreminja glede na habitat, letne čase in starost. V splošnem  je zelenkasto rjave ali sive barve, po hrbtu nekoliko temnejša, boki so svetlejši, trebuh pa je belkast. Po hrbtu in bokih je progasta in prekrita z belo srebrnimi do zlatimi pikami. Hrbtna plavut je zadaj, v bližini repne plavuti.

Življenski prostor

Naseljuje počasi tekoče in stoječe vode s peščenim ali blatnim dnom in bogatim vodnim rastlinjem. Zadržuje se na istem mestu in svoj prostor brani pred drugimi osebki. V času drsti se premakne in poišče primerno drstišče. Samica odloži lepljive ikre v plitvinah z bogatim vodnim rastlinjem. Je samotar in eden najbolj učinkovitih plenilcev med našimi ribjimi vrstami. Hrani se pretežno z ribami, večji osebki plenijo tudi dvoživke, kače, manjše sesalce in vodne ptiče.

Način ribolova

Ribolov ščuke je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem, razen v akumulacijah in jezerih, kjer so dovoljene tudi druge ribolovne tehnike. Lovi se na eno ribiško palico z umetnimi vabami in največ tremi trnki. Lovimo jo v vseh vodnih plasteh, najpogosteje pa se zadržuje skrita v vodnem rastlinju. Meso je sočno in okusno, zato je med ribiči cenjena. Nekateri, zaradi izredno ostrih zob, pri ribolovu uporabljajo jekleno predvrvico. Dovoljen je uplen ene ščuke na dan.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba:  01.02. – 30.04.
Najmanjša predpisana lovna mera: 60 cm

Drst poteka od meseca februarja do meseca junija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Bolen

Mrena

Jezerska postrv

Krap

Potočna postrv

Meni