Klen

A – Chub
D – Döbel
F – Chevaine
I – Cavedano europeo

Rekordne mere:
– starost 22 let
– dolžina 60 cm
– masa 8 kg

Stopnja ogroženosti30%
30%

Ima podolgovato, vretenasto, bočno rahlo sploščeno telo prekrito s srednje velikimi, temno obrobljenimi luskami, razmeroma veliko glavo in končna, velika usta. Po hrbtu je sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh pa je bel ali belo rumen. Predrepna in trebušni plavuti so rumenkasto oranžne do rdečkaste, prsni sta temnejši, rdečkaste barve, hrbtna in repna so temne. V času drsti je obarvanost bolj intenzivna, samci dobijo po glavi in trupu majhne drstne izpuščaje.

Je splošno razširjena, indiferentna vrsta, ki živi v tekočih in stoječih vodah, v katerih se zadržuje v predelih, kjer ima pogoje za drst. Ni občutljiv na onesnaženje. Združuje se v večje jate, v katerih so v glavnem osebki enake dolžine in starosti, starejši kleni so lahko samotarski. Je vsejed in oportunist pri prehranjevanju. Hrani se z vodnimi žuželkami, mehkužci, rastlinsko hrano, organskim detritusom in odpadki. Zimo preživi v globlji vodi.

Glede na način prehranjevanja je univerzalna riba za športni ribolov. Ribolovni načini so lahko beličarjenje, vijačenje, talni ribolov in tudi muharjenje. Za vabo so dovoljene umetne vabe in vabe rastlinskega ter živalskega izvora. Ena od bolj priljubljenih vab je zrela češnja. Klen je precej plašna riba, zato je pomembno kako se mu približamo.

Varstvena doba: 01.05. – 30.06.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca aprila do meseca julija.

Opis

Ima podolgovato, vretenasto, bočno rahlo sploščeno telo prekrito s srednje velikimi, temno obrobljenimi luskami, razmeroma veliko glavo in končna, velika usta. Po hrbtu je sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh pa je bel ali belo rumen. Predrepna in trebušni plavuti so rumenkasto oranžne do rdečkaste, prsni sta temnejši, rdečkaste barve, hrbtna in repna so temne. V času drsti je obarvanost bolj intenzivna, samci dobijo po glavi in trupu majhne drstne izpuščaje.

Življenski prostor

Je splošno razširjena, indiferentna vrsta, ki živi v tekočih in stoječih vodah, v katerih se zadržuje v predelih, kjer ima pogoje za drst. Ni občutljiv na onesnaženje. Združuje se v večje jate, v katerih so v glavnem osebki enake dolžine in starosti, starejši kleni so lahko samotarski. Je vsejed in oportunist pri prehranjevanju. Hrani se z vodnimi žuželkami, mehkužci, rastlinsko hrano, organskim detritusom in odpadki. Zimo preživi v globlji vodi.

Način ribolova

Glede na način prehranjevanja je univerzalna riba za športni ribolov. Ribolovni načini so lahko beličarjenje, vijačenje, talni ribolov in tudi muharjenje. Za vabo so dovoljene umetne vabe in vabe rastlinskega ter živalskega izvora. Ena od bolj priljubljenih vab je zrela češnja. Klen je precej plašna riba, zato je pomembno kako se mu približamo.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 01.05. – 30.06.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca aprila do meseca julija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Mrena

Som

Ameriška postrv

Krap

Navadni ostriž

Meni