Sulec

A – Danube salmon
D – Huchen
F – Huchon
I – Salmone del Danu

Rekordne mere:
– starost 15 let
– dolžina 150 cm
– masa 52 kg

Stopnja ogroženosti70%
70%

Sulec ima vretenast, bočno rahlo sploščen trup z veliko podolgovato glavo in gobec z močnimi zobmi. Hrbet je sivo zelenkast do sivo rjavkast z vijoličnim odsevom, boki so podobne barve vendar svetlejši z odsevom bakrene barve, ki je v času parjenja še bolj intenziven. Po trebuhu je bele, svetlo sive do srebrne barve. Na škržnih poklopcih, bokih in delu hrbta ima številne črne pege nepravilnih oblik. Zarod in mladice imajo po bokih vidne temnejše prečne proge.

Sulec, naseljuje večje, zmerno do hitro tekoče vodotoke s hladnejšo, s kisikom bogato vodo in kamnitim do prodnatim dnom. Rad se zadržuje v globljih tolmunih, obraslih z bogato obrežno vegetacijo ali v bližini jezov in v njihovih podslapnih tolmunih. V stoječih vodah in jezerih je zelo redek. Po naravi je samotarska in teritorialna riba. V času drsti se seli na krajše razdalje do primernega drstišča, lahko tudi v pritoke. Njegov areal se je v zadnjem času zelo zmanjšal.

Ribolov sulca se lahko izvaja le z muharjenjem ali vijačenjem z eno ribiško palico, z umetnimi vabami in največ tremi trnki, enojčki, dvojčki ali trojčki. Dovoljen je dnevni uplen največ enega sulca. Letni uplen sulcev je omejen z letno kvoto, določeno v ribolovnem režimu RD Bled, pred pričetkom sulčje sezone. Ko je dovoljena leta kvota dosežena, se ribolov sulca zaključi. Ribolov se lahko izvaja samo s spremstvom ali v paru dveh ribičev. V trofejnem revirju se izvaja ribolov sulca le z muharjenjem.

Varstvena doba: 15.02. – 30.09.
Najmanjša predpisana lovna mera: 90 cm

Drst poteka od meseca marca do junija.

Opis

Sulec ima vretenast, bočno rahlo sploščen trup z veliko podolgovato glavo in gobec z močnimi zobmi. Hrbet je sivo zelenkast do sivo rjavkast z vijoličnim odsevom, boki so podobne barve vendar svetlejši z odsevom bakrene barve, ki je v času parjenja še bolj intenziven. Po trebuhu je bele, svetlo sive do srebrne barve. Na škržnih poklopcih, bokih in delu hrbta ima številne črne pege nepravilnih oblik. Zarod in mladice imajo po bokih vidne temnejše prečne proge.

Življenski prostor

Sulec, naseljuje večje, zmerno do hitro tekoče vodotoke s hladnejšo, s kisikom bogato vodo in kamnitim do prodnatim dnom. Rad se zadržuje v globljih tolmunih, obraslih z bogato obrežno vegetacijo ali v bližini jezov in v njihovih podslapnih tolmunih. V stoječih vodah in jezerih je zelo redek. Po naravi je samotarska in teritorialna riba. V času drsti se seli na krajše razdalje do primernega drstišča, lahko tudi v pritoke. Njegov areal se je v zadnjem času zelo zmanjšal.

Način ribolova

Ribolov sulca se lahko izvaja le z muharjenjem ali vijačenjem z eno ribiško palico, z umetnimi vabami in največ tremi trnki, enojčki, dvojčki ali trojčki. Dovoljen je dnevni uplen največ enega sulca. Letni uplen sulcev je omejen z letno kvoto, določeno v ribolovnem režimu RD Bled, pred pričetkom sulčje sezone. Ko je dovoljena leta kvota dosežena, se ribolov sulca zaključi. Ribolov se lahko izvaja samo s spremstvom ali v paru dveh ribičev. V trofejnem revirju se izvaja ribolov sulca le z muharjenjem.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 15.02. – 30.09.
Najmanjša predpisana lovna mera: 90 cm

Drst poteka od meseca marca do junija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Bolen

Mrena

Rdečeperka

Navadni ostriž

Krap

Meni