Potočna postrv

A – Brown trout
D – Bachforelle
F – Truite fario
I – Trota fari

Rekordne mere:
– starost 20 let
– dolžina 100 cm
– masa 20 kg

Stopnja ogroženosti85%
85%

Ima značilen vretenast, bočno rahlo stisnjen trup s srednje veliko glavo, končna usta in širok gobec s srednje velikimi zobmi, razporejenimi na čeljustih, ralniku, jeziku in nebnicah. Hrbet je zelenkast do temno rjav, boki so svetlejši, rumene do zlate barve, trebuh je rumeno bele barve. Obarvanost se lahko hitro spreminja glede na trenutne značilnosti in svetlobne razmere habitata. Na zgornjem delu trupa in bokov ima značilne črne in rdeče, svetlo obrobljene pike.

Naseljuje vodotoke in jezera z bistro in hladno vodo ter visokimi vrednostmi v vodi raztopljenega kisika, kjer temperatura vode ne presega 18-20˚C. Hrano lovi v vodnem toku, obrnjena proti smeri vodnega toka. Skriva se v izpodjedenih bregovih, pod vejami dreves, ki segajo nad gladino in v tolmunih, včasih za ali pod večjimi skalami, pod podrtimi debli in med podvodnim rastlinjem. Zaradi svoje sposobnosti prilagajanja obarvanosti telesa okolju, je težko opazna.

Za lov potočne postrvi se kot edini dovoljen način ribolova smatra muharjenje z umetno muho. Med nekaterimi ribiči je priljubljen način ribolova »ujemi in spusti« ob uporabi trnkov brez zalusti, ki omogočajo, da ribo nepoškodovano, vrnemo nazaj v vodo. Izvaja se s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami in samo v revirjih, kjer to določa ribolovni režim. V trofejnem revirju RD Bleda je edini dovoljen način ribolova Ujemi in Spusti.

Varstvena doba: 01.04. – 30.09.
Najmanjša predpisana lovna mera: 25 cm

Drst poteka od meseca oktobra do meseca februarja.

Opis

Ima značilen vretenast, bočno rahlo stisnjen trup s srednje veliko glavo, končna usta in širok gobec s srednje velikimi zobmi, razporejenimi na čeljustih, ralniku, jeziku in nebnicah. Hrbet je zelenkast do temno rjav, boki so svetlejši, rumene do zlate barve, trebuh je rumeno bele barve. Obarvanost se lahko hitro spreminja glede na trenutne značilnosti in svetlobne razmere habitata. Na zgornjem delu trupa in bokov ima značilne črne in rdeče, svetlo obrobljene pike.

Življenski prostor

Naseljuje vodotoke in jezera z bistro in hladno vodo ter visokimi vrednostmi v vodi raztopljenega kisika, kjer temperatura vode ne presega 18-20˚C. Hrano lovi v vodnem toku, obrnjena proti smeri vodnega toka. Skriva se v izpodjedenih bregovih, pod vejami dreves, ki segajo nad gladino in v tolmunih, včasih za ali pod večjimi skalami, pod podrtimi debli in med podvodnim rastlinjem. Zaradi svoje sposobnosti prilagajanja obarvanosti telesa okolju, je težko opazna.

Način ribolova

Za lov potočne postrvi se kot edini dovoljen način ribolova smatra muharjenje z umetno muho. Med nekaterimi ribiči je priljubljen način ribolova »ujemi in spusti« ob uporabi trnkov brez zalusti, ki omogočajo, da ribo nepoškodovano, vrnemo nazaj v vodo. Izvaja se s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami in samo v revirjih, kjer to določa ribolovni režim. V trofejnem revirju RD Bleda je edini dovoljen način ribolova Ujemi in Spusti.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 01.04. – 30.09.
Najmanjša predpisana lovna mera: 25 cm

Drst poteka od meseca oktobra do meseca februarja.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Amur

Linj

Rdečeoka

Ščuka

Bolen

Meni