Linj

A – Tench
D – Schleie
F – Tinche
I – Tinca

Rekordne mere:
– starost 25 let
– dolžina 70 cm
– masa 7,5 kg

Stopnja ogroženosti90%
90%

Ima podolgovato, ovalno, bočno rahlo stisnjeno telo, z veliko glavo in končnimi usti. Na zgornji ustnici ima par kratkih brkov. Prekrit je z majhnimi luskami. Po hrbtu in bokih je rjavo zelene barve, hrbet je temnejši, boki pa so svetlejši. Trebuh je rumenkast do bel. Mladi linji imajo na bazi repnega peclja značilno črno liso. Plavuti so zaokrožene in temno obarvane. Pri samcih je drugi žarek trebušnih plavuti bolj razvit, pri samici sta trebušni plavuti manjši.

Je splošno razširjena vrsta. Naseljuje stoječe in počasi tekoče vode z bogatim vodnim rastlinjem. Združuje se v jate osebkov različne starosti in velikosti. Bolj aktiven je v večernih in nočnih urah. Je vsejed, vendar ima raje živalsko hrano kot so žuželke, rakci, mehkužci in črvi. Hrani se tudi z organskim detritusom ter makrofiti. Samica lepljive ikre odloži na vodno rastlinje v več ponovitvah, od enkrat do devetkrat letno. Zimo preživi v globlji vodi.

Lovimo ga z beličarjenjem, lahko s plovcem ali brez ter s talnim ribolovom. Je zelo previdna riba, vabo posrka, zato prijemlje počasi. Zapet na trnek je zelo borben in se skuša umakniti med vodne rastline ali korenine. Zaradi svoje borbenosti je med športnimi ribiči cenjena trofeja.

Varstvena doba: 1. 5. – 30.6.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca maja do meseca julija.

Opis

Ima podolgovato, ovalno, bočno rahlo stisnjeno telo, z veliko glavo in končnimi usti. Na zgornji ustnici ima par kratkih brkov. Prekrit je z majhnimi luskami. Po hrbtu in bokih je rjavo zelene barve, hrbet je temnejši, boki pa so svetlejši. Trebuh je rumenkast do bel. Mladi linji imajo na bazi repnega peclja značilno črno liso. Plavuti so zaokrožene in temno obarvane. Pri samcih je drugi žarek trebušnih plavuti bolj razvit, pri samici sta trebušni plavuti manjši.

Življenski prostor

Je splošno razširjena vrsta. Naseljuje stoječe in počasi tekoče vode z bogatim vodnim rastlinjem. Združuje se v jate osebkov različne starosti in velikosti. Bolj aktiven je v večernih in nočnih urah. Je vsejed, vendar ima raje živalsko hrano kot so žuželke, rakci, mehkužci in črvi. Hrani se tudi z organskim detritusom ter makrofiti. Samica lepljive ikre odloži na vodno rastlinje v več ponovitvah, od enkrat do devetkrat letno. Zimo preživi v globlji vodi.

Način ribolova

Lovimo ga z beličarjenjem, lahko s plovcem ali brez ter s talnim ribolovom. Je zelo previdna riba, vabo posrka, zato prijemlje počasi. Zapet na trnek je zelo borben in se skuša umakniti med vodne rastline ali korenine. Zaradi svoje borbenosti je med športnimi ribiči cenjena trofeja.

Varstvena doba - Lovna mera

Varstvena doba: 1. 5. – 30.6.
Najmanjša predpisana lovna mera: 30 cm

Drst poteka od meseca maja do meseca julija.

Zemljevid

shematsko prikazuje pojavljanje posamezne vrste v 67 ribiških okoliših Republike Slovenije določenih z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev. Ribiški okoliši obarvani zeleno pomenijo pojavljanje posamezne vrste na enem ali več nahajališčih znotraj ribiškega okoliša.  V primeru, da so posamezne vrste bile v ribiški okoliš prenesene imajo status tujerodne vrste, okoliš pa je obarvan z rdečo barvo. V primerih, da posamezna vrsta v ribiškem okolišu ni evidentirana, ta ni obarvan.

Vir: Zavod za Ribištvo Slovenije

Navadni ostriž

Jezerska postrv

Sulec

Krap

Mrena

Meni