Vabilo na občni zbor članov RD BLED 2020

V A B I L O

Na redni letni občni zbor Ribiške družine Bled, ki bo v soboto, dne 13.06.2020,
ob 11:00 uri v Kasting centru RIBNO.
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
2. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije,
volilne komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev)
3. Poročilo predsednika upravnega odbora
4. Poročilo gospodarske komisije
5. Poročilo tekmovalne komisije
6. Finančno poročilo
7. Poročilo vodje čuvajske službe
8. Poročilo disciplinske komisije
9. Poročilo nadzornega odbora
10. Razprava na poročila
11. Sprejem sklepov
12. Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2020
13. Volitve organov RD za obdobje 2020-2024 (poročilo kandidacijske
komisije)
14. Imenovanje novih častnih članov
15. Podelitev nagrad in pohval
16. Razno
V prilogi vam pošiljamo tudi izkaz poslovnega izida v letu 2019, program dela in
finančni načrt za leto 2020 ter realizacijo vlaganj v naše ribolovne vode. Finančno
poslovanje nam vzorno vodi računovodski servis ŽNIDERČIČ-Varia d.o.o. iz
Ribna. S prehodom na omenjeni servis smo spremenili tudi prikazovanje
podatkov, ki smo jih razčlenili po ribiških vsebinah in so s tega vidika bolj
pregledni. Kot že vrsto let doslej pa vam zagotavljamo, da smo za finance skrbeli
v skladu z zakonodajo. Zaradi epidemije COVID-19 in s tem v zvezi
povezanih finančnih posledic, je v prilogi popravljen finančni načrt za
leto 2020.
Če imate v zvezi finančnega poslovanja in ostalih zadev določena vprašanja pa
vas prosimo, da nam jih posredujete pisno po pošti na sedež RD ali po
elektronski pošti na naslov: info@ribiska-druzina-bled.si ali ribiskadruzinabled@t-
2.si , najkasneje do srede, 10.6.2020 do 19:00 ure, da vam bomo lahko glede na
posamezno področje tudi ustrezno odgovorili.

RIBIŠKA DRUŽINA BLED
VESLAŠKA PROMENADA 8, 4260 BLED

RIBIŠKA DRUŽINA BLED, VESLAŠKA PROMENADA 8, Si-4260 BLED
Davčna številka:57456445, Trr: SI5602091-0018784897

Tel/Fax: +386/04-574-12-61, Email: info@ribiska-druzina-bled.si, ribiskadruzinabled@t-2.si

www.ribiska-druzina-bled.si
uradne ure: torek 17h-19h

Po končanem občnem zboru je za vse udeležence organizirano brezplačno kosilo
na isti lokaciji.

PROSIMO ZA ZANESLJIVO UDELEŽBO!

PRILOGE:

– program dela RD Bled v letu 2020
– izkaz uspeha 2019 in finančni načrt za leto 2020

PREDSEDNIK RD BLED
Samo Novak

Meni