Obvestilo članom 7.4.2020

ZADEVA: OBVESTILA ČLANOM RD BLED

POJASNILA IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA RIBOLOVA
Glede na razglašeno epidemijo vam v prilogi pošiljamo pojasnila Generalne policijske uprave
in priporočila glede izvajanja ribolova.
Ko bodo določeni ukrepi, ki se bodo nanašali na izvajanje ribolova sproščeni, vas bomo o
tem nemudoma obvestili.

RAZPIS ZA NAJEMNIKA APARTMAJA RD BLED
Upravni odbor je na zadnji seji sprejel sklep o razpisu za najemnika apartmaja RD Bled za
obdobje 1 leta (01.05.2020 – 01.05.2021). Interesente naprošamo, da svoje ponudbe oddajo
na RD Bled ali pošljejo najkasneje do torka 29.4.2020.

DODATNO OBVESTILO ČLANOM BREZ ELEKTRONSKE POŠTE: V kolikor ima kateri od
članov, ki prejema obvestila po navadni pošti tudi elektronski naslov, naj le tega sporoči
tajniku RD ali na spodnji elektronski naslov RD Bled. Obvestila po elektronski pošti so
bistveno hitrejša ob aktualnih dogodkih in so običajno že isti dan pri prejemniku.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

PREDSEDNIK RD BLED
Samo NOVAK

Meni