Obvestilo članom 15.10.2019

ZADEVA: RIBOLOVNI REŽIM SULCA V SEZONI 2019/2020 IN OSTALA OBVESTILA ČLANOM RD BLED

Člane RD Bled obveščamo, da je Upravni odbor RD Bled dne 15.10.2019 na svoji redni seji sprejel
sledeči ribolovni režim za sulca:
– v ribolovni sezoni 2019/2020 se sme upleniti skupaj 15 SULCEV in sicer člani RD Bled 12
in gosti 3,
– najmanjša dovoljena mera je 90 cm,
– spremljevalec (član RD Bled), ki spremlja enega gosta lahko ob tem lovi z vpisanim datumov
v svojo ribolovno dovolilnico,
– cena ribolovne dovolilnice znaša za člane RD Bled 3 €/ribolovni dan, pri čemer je potrebno
kupiti najmanj 5 dni oz. večkratnik, neizkoriščenih dni se ne da vrniti,
– cena ribolovne dovolilnice za goste: UJEMI – SPUSTI: 50 €
UJEMI – VZEMI: 80 €

Ribolov sulca je dovoljen od 15. novembra do 14. februarja v vseh revirjih Save Bohinjke RD Bled.
Ribolov v trofejnem revirju je dovoljen samo z muharjenjem s trnkom enojčkom brez zalusti. V
trofejnem revirju uplen sulca ni dovoljen!
Ribolov sulca je dovoljen na podlagi posebne priloge za ribolov sulca, do katere so upravičeni le člani
ki so dvignili letno ribolovno dovolilnico. Ribolovne dovolilnice je možno prevzeti od torka
29.10.2019 dalje v času uradnih ur.
Ribolov sulca je dovoljen od zore do mraka. Ob prevzemu priloge člani prejmejo časovnice.
Ribolov sulca se sme izvajati le v spremstvu spremljevalca, ki je lahko vsak polnoletni član RD Bled z
opravljenim ribiškim izpitom. Spremljevalec sme biti oddaljen največ 80 m.
Ribolov sulca se izvaja z VIJAČENJEM ali MUHARJENJEM:

– VIJAČENJE: palica vijačnica s pripadajočim kolescem, najlonska vrvica ne sme biti
tanjša od 0,30 mm, dovoljena je umetna vaba dolžine najmanj 10 cm – merjeno brez
trnka.
– MUHARJENJE: muharica klase najmanj 7 s pripadajočim kolescem in vrvico,
predvrvica ne sme biti tanjša od 0,30 mm, dovoljena je umetna muha, dolžine najmanj
10 cm.

V primeru uplena sulca je treba takoj o tem obvestiti sledeče osebe:
– gospodarja AMBROŽIČ Tadeja (041 731-935) ali
– vodjo čuvajske službe BALIČ Adija (041 731-938) ali
– čuvaja, ki je tega dne dežuren.

Sulec mora biti do ocenitve in pregleda v enem kosu, ter neočiščen.! O številu uplenjenih sulcev,
oziroma izpolnjeni kvoti so se člani dolžni prepričati na oglasni deski RD ali pri gospodarju ali
dežurnem ribiškem čuvaju.

11. člen
Način lova sulca

Sulca je dovoljeno loviti samo z umetno vabo velikosti najmanj deset (10) centimetrov, merjeno brez
trnka in uporabi ribiške vrvice, ki ne sme biti tanjša od 0,30 mm, s palico za vijačenje ali muharico.
Ribolov sulca izvajajo polnopravni člani RD Bled v spremstvu drugega člana RD Bled, ki ima
opravljen ribiški izpit. Ribiča morata biti med ribolovom v vidni razdalji, vendar največ 80 m.
Ribiči-turisti lovijo sulca ob spremstvu člana RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom.
Član RD Bled sme spremljati hkrati največ 3 ribiče-turiste. Ribiči-turisti smejo loviti le tako, da so v
vidni razdalji do spremljevalca, vendar največ 80 m.
Član RD Bled, ki spremlja enega ribiča-turista, sme ob tem loviti tudi sam, s tem da vpiše datum v
svojo ribolovno dovolilnico.
Ribolov sulca v trofejnem revirju je dovoljen le z umetno vabo s trnkom enojčkom brez zalusti, z
uporabo muharice.

CENIK STORITEV ZA LETO 2020 sprejet na zadnji seji UO:
– akontacija članarine 85 €
– akontacija članarine (pridruženi člani) 73 €
– akontacija članarine brez revije Ribič (samo za osebe na istem naslovu) 73€
– akontacija članarine mladinci (15 € + 6 € glasilo ribič)
– akontacija ribolovne dovolilnice člani v letu 2020 – 110 €
– akontacija ribolovne dovolilnice mladinci v letu 2020 – 15 €
– neopravljene delovne ure (največ 10 ur) – 20 €/uro
Članarino lahko poravnate tudi v dveh obrokih, s tem da mora biti v celoti poravnana najkasneje do
31.12.2019, saj v nasprotnem primeru v skladu s Statutom RD Bled članstvo preneha. Prosimo, da
članarine nakažete po priloženi položnici, ali pa jo poravnate tudi na sedežu RD Bled vsak torek med
17.00 in 19.00 uro, s tem da so uradne ure zadnjič v tem letu v torek dne 24.12.2019.
OBVESTILO O TERMINIH DELOVNIH AKCIJ:
Kot smo omenili v predhodnem obvestilu je od 1. novembra dalje delovne ure možno opraviti pri
plašenju kormoranov ob Savi Bohinjki. Kontaktna oseba: gospodar, tel. 041 731-935. Ker je število
delovnih mest dnevno omejeno, prosimo da predhodno preverite razpoložljivost na dan plašenja:

Kormoranska

Stran zahteva geslo in sicer z malimi črkami : bohinjka
Ko kliknete na podstran se odpre excel-ov dokument, kamor vpišete svoj priimek pod željeni prosti
datum. Ko zaključite z vnosom, stran preprosto zaprete – ta se shranjuje samodejno.
Hkrati je narejena tudi povezava na dnu naše spletne strani, da čim lažje dostopate do omenjene strani.
Enak način prijave velja tudi za delo v ribogojnici RD Bled. Ure je možno opraviti vsako soboto med
08:00 in 13:00 uro. Vrsta del: prebiranje rib in iker. Člani naj bodo primerno obuti, ter toplo oblečeni.
Za člane, ki interneta nimajo ostaja postopek za vse vrste del enak kot do sedaj.
Pripominjamo, da v mesecu decembru ne bo možno več opraviti delovnih ur v ribogojnici, oziroma
izključno ob potrebah, kar lahko odobri le gospodar.
Ponovno opozarjamo, da je delovne ure potrebno opraviti najkasneje do 31.12.2019.
Lep pozdrav in dober prijem !

PREDSEDNIK RD BLED
Samo NOVAK

Meni