Obvestila članom RD BLED 9.12.2019

ZADEVA: OBVESTILA ČLANOM RD BLED
Volitve organov RD

Člane obveščamo da na prihodnjem Občnem zboru poteče 4 letni mandat sledečim organom
RD:
– UPRAVNI ODBOR (predsednik + 8 članov)
– DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani + 3 nadomestni člani)
– DISCIPLINSKI TOŽILEC (1 član + 1 nadomestni član)
Upravni odbor RD Bled je dne 03.12.2019 določil kandidacijsko komisijo, ki pripravi seznam
kandidatov za navedene organe RD za obdobje 2020-2024. Vsak, ki bi želel kandidirati za
delo v organih RD mora podpisati izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo. Obrazec se
nahaja na sedežu RD. Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD do vključno torka,
03.03.2020 do 19:00 ure. (priloga: Pravilniku o volitvah RD Bled).
Opravljanje delovnih ur

Vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letu 2019 obveščamo, da lahko to
storijo še do 31.12.2019. Opravljene ure so pogoj za dvig letne ribolovne dovolilnice v letu
2020. Delovne ure je možno opraviti vsak dan pri plašenju kormoranov ob Savi Bohinjki (po
predhodnem postopku prijave preko spletne strani oz. pri gospodarju na tel. 041 731-935).
Posebej opozarjamo vse člane z višjo letno obvezo (več kot 10 ur), da le te opravite
najkasneje do 31.12.2019, največ 10 ur pa se lahko plača po ceniku 20€/uro. V primeru
neopravljenih ur vam v skladu s Statutom RD Bled članstvo preneha. Stanje opravljenih ur
bomo preverili na naslednji seji UO v začetku januarja 2020.
Plačilo članarine

Vse člane, ki še niso poravnali članarine za leto 2020, obveščamo, da to storijo čim prej
oz. najkasneje do 31.12.2019. Članarino lahko poravnate osebno v času uradnih ur na
sedežu RD Bled in sicer vsak torek med 17.00 in 19.00 uro, s tem da so uradne ure zadnjič v
tem letu v torek, dne 24.12.2019. Glede na to, da ste prejeli UPN plačilni nalog, je zaželjeno,
da se članarina nakaže na TRR RD Bled, vendar najkasneje do 31.12.2019. V primeru da
članarine ne boste poravnali, smo vas v skladu s Statutom dolžni črtati iz članstva.

Ostala obvestila

Tudi letos smo nabavili koledarje z ribiško vsebino, katerega prejme vsak član osebno, ali po
dogovoru lahko koledarje prevzame tudi drug član, kar bomo zabeležili v seznamu.
Člani so dolžni vrniti letno ribolovno dovolilnico najkasneje do 15. januarja 2020 s pravilno
izpolnjeno rekapitulacijo uplena, kar potrebujemo zaradi poročanja Zavodu za ribištvo RS v

RIBIŠKA DRUŽINA BLED
VESLAŠKA PROMENADA 8, 4260 BLED

RIBIŠKA DRUŽINA BLED, VESLAŠKA PROMENADA 8, Si-4260 BLED
Davčna številka:57456445, Trr: SI56 0209 1001 8784 897
Te: +386/04-576-63-40, Email: info@ribiska-druzina-bled.si, ribiskadruzinabled@t-2.si

www.ribiska-druzina-bled.si
uradne ure: torek 17h-19h

letnem poročilu. Član, ki ribolovne dovolilnice ne bo vrnil, ni upravičen do letne ribolovne
dovolilnice v letu 2020.
Za nami je še eno naporno in uspešno leto. Kljub številnim ciljem, ki smo si jih zadali,
pa je treba poudariti, da bodo le ti tudi v prihodnje usmerjeni v varovanje narave in
ribjega življa. To smo tudi dolžni uresničevati, saj moramo ugodno stanje pustiti tudi
našim zanamcem. Kljub temu, da pri tem pogosto naletimo na prepreke, bomo z
zastavljeno potjo nadaljevali. Seveda pa brez vašega prispevka to ne bo možno, zato
želimo da nam tudi v prihodnje pomagate po svojih najboljših močeh, za kar se vam že
vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Ob bližajočih praznikih vam želimo VESEL BOŽIČ, ter SREČNO IN ZDRAVO NOVO
LETO 2020!

DOBER PRIJEM!

PREDSEDNIK RD BLED
Samo NOVAK

Meni