Obvestila članom 8.5.2019

ZADEVA: OBVESTILA ČLANOM RD BLED

ČISTILNA AKCIJA S POTAPLJAČI
Dne 18. 5. 2019 (sobota) je za člane organizirana čistilna akcija v sodelovanju s potapljači.
Zbor je ob 09.00 uri pred Grajskim kopališčem. Akcija bo predvidoma trajala do 13.00 ure. Ta
dan bo priznanih 5 delovnih ur.
Zaradi lažjega načrtovanja dela se je potrebno čim prej prijaviti na obrazec preko spletne
strani, člani ki nimajo interneta pa vodji akcije Bojanu Žerovcu, tel. 031 385-984. Ker bomo
za potrebe čiščenja obale Blejskega jezera v dogovoru z potapljači potrebovali le 10 članov,
bodo drugi opravili ostala dela (delo v ribogojnici ali pri sedežu RD). Prosimo, da se akcije
udeležite v čim večjem številu. Po končani akciji bodo vsi prejeli topel obrok v Grajskem
kopališču.
TEKMOVANJA RD BLED
RD Bled bo letos organizirala jubilejno 60. tekmo za Pokal Bleda, ki bo potekala v petek
05.07.2019 v času med 18.00 in 22.00 uro na Blejskem jezeru in soboto, dne 06.07.2019,
med 08.30 in 11.30 uro na Savi Bohinjki. Obe tekmi bosta šteli še v konkurenci za Pokal
ZRD Gorenjske in kot interni tekmi RD Bled. Podrobnejša navodila in program tekmovanj
boste prejeli v naslednjem obvestilu predvidoma sredi meseca junija.

OSTALA OBVESTILA
V mesecu maju in juniju je možno opraviti delovne ure vsako soboto v ribogojnici RD Bled in
sicer med 08.00 in 12.00 uro. Prosimo, da udeležbo predhodno potrdite v predpisan obrazec
preko spletne strani ali gospodarju na tel. 041 731-935 oz. ribogojcu na tel. 041 630-943,
zaradi lažjega planiranja. Delovne ure so pogoj za dvig ribolovne dovolilnice v naslednjem
letu in se morajo opraviti v času od 01.01. do 31.12., sicer se plačajo po ceni 20 €/uro
(največ 10 ur). Poleg tega je pogoj za dvig ribolovne dovolilnice tudi polovica predpisane
delovne obveznosti v tekočem letu. Člani z višjo letno obvezo ur, le teh ne morejo prenašati v
naslednje leto in so pogoj za nadaljevanje članstva.
RIBOLOVNE DOVOLILNICE NAMENJENE ČLANOM RD BLED
RIBIŠKA DRUŽINA ŠTEVILO DOVOLILNIC RIBOLOVNI REVIRJI
RD Bohinj 2 x Sava Bohinjka, Boh. jezero
RD Radovljica 2 x Sava
RD Tolmin 2 x vsi revirji RD Tolmin
RD Novo mesto 2 x Krka
RD Jesenice 2 x Sava Dolinka (razen »Gacke«)
RD Mozirje 2 x Savinja, Dreta, ribnik Gaj
Zavod za Ribištvo 1 x vsi revirji ZZRS

Ribolovne dovolilnice si lahko izposodite v času uradnih ur na sedežu RD ali po dogovoru s
tajnikom tudi izven uradnih ur. Ribolovne dovolilnice se ne sme neupravičeno zadrževati. Do
omenjenih dovolilnic so opravičeni samo člani, ki so dvignili svojo letno ribolovno
dovolilnico.
Od 1. 4. 2019 dalje je prevzemnik posla za oddajanje čolnov RD Bled, samostojni podjetnik
Ana Zupan Balić s.p.. Člani naj za najem čolna kontaktirajo vodjo čuvajske službe, g. Adija
Balića na tel. 041 731-938.
Na čolnih last RD Bled je dovoljeno uporabljati tudi elektromotor, pri čemer je vsakdo
odgovoren za morebitno povzročeno škodo. Vsakdo je dolžan po uporabi čoln vrniti očiščen.
Uporaba čolnov za izvajanje ribolova je za člane RD Bled brezplačna. V kolikor ste si čoln
rezervirali in na lokacijo ne morete priti pravočasno, ste o tem v roku 15 minut dolžni obvestiti
osebo, ki oddaja čolne, sicer ga bo ta oddal naprej drugemu interesentu. Ker bodo čolni
namenjeni tako članom RD Bled, ribičem turistom in ostalim obiskovalcem, priporočamo, da
čoln pravočasno rezervirate. Vsakdo se je v primeru izposoje čolna dolžan vpisati v evidenco
in novemu prevzemniku pokazati člansko izkaznico.
Dne 9. 5. 2019 (četrtek) ob 19:00 uri bo v dvorani Infocentra – Triglavska roža, Ljubljanska
cesta 27, Bled, predavanje na temo stanje Blejskega jezera. Predavanje je brezplačno in je
zaželjeno če se ga udeleži tudi čim več naših članov.

Lep pozdrav in dober prijem!

PREDSEDNIK RD BLED
Samo NOVAK

Meni