Obvestila članom 17.3.2020

ZADEVA: OBVESTILA ČLANOM RD BLED – NUJNO

Upravni odbor je zaradi aktualnih dogodkov in razglašene epidemije do nadaljnjega
odpovedal vse aktivnosti društvenega delovanja v katerem prihaja do zbiranja oseb. V zvezi
tega je:
– za nedoločen čas preložen Občni zbor,
– za nedoločen čas preložena spomladanska čistilna akcija.
Omenjena dva dogodka bosta izpeljana takoj, ko bodo razmere za organizacijo to dopuščale!
V prilogi vam v seznanitev pošiljamo kompletno gradivo za Občni zbor, ki si ga lahko do
njegovega sklica podrobno ogledate.
Ker se dne 1.4.2020 odpre ribolovna sezona v vseh revirjih RD Bled, lahko člani, ki želijo
prevzeti letno ribolovno dovolilnico, to do nadaljnjega storijo le na način da:
– pošljejo potrdilo o plačilu letne ribolovne dovolilnice na elektronski naslov RD Bled, (cena
znaša 110,00 EUR)
– imajo opravljene vse delovne obveznosti v letu 2019 ali zanj poravnane finančne obveznosti,
– imajo opravljenih polovico ur delovne obveznosti v letu 2020.
Dokazila o delovnih obveznostih člani preverijo pri tajniku RD v času uradnih ur oz. pošljejo
dodatna dokazila po elektronski pošti.
Članu, ki bo izpolnjeval vse pogoje, bo tajnik letno ribolovno dovolilnico poslal po pošti na
njegov domači naslov.
Kot smo vas že obvestili, je v letu 2020 prišlo do nekaterih sprememb ribolovnega režima, ki
jih ponovno navajamo:
– ukinjen je trofejni revir v Savi Bohinjki, ki se preimenuje v revir Ujemi-spusti in je za člane
dostopen v okviru predpisanih ribolovnih dni v Savi Bohinjki, vendar uplen rib tam ni
dovoljen,
– na obali blejskega jezera od Regatnega centra do pomola pri RD se lovopust iz dosedanjega
1.9. prestavi na 1.11.
V upanju, da se sedanje stanje čim prej konča vas lepo pozdravljamo in želimo da ostanete
zdravi.
Dober prijem!

PREDSEDNIK RD BLED
Samo Novak

Meni