Pokal Bleda 2019 in ostala obvestila

ZADEVA: TEKMA ZA POKAL BLEDA 2019 in OSTALA OBVESTILA

Letos bo potekala jubilejna 60. Tekma za Pokal Bleda, ki bo organizirana v petek (5.7.2019
med 18 in 22 uro na Blejskem jezeru) in soboto (6.7.2019 med 08.30 in 11.30 uro na Savi
Bohinjki) – GLEJ PRILOGO S PROGRAMOM! Prijava in žrebanje štartnih mest za
tekmo na Blejskem jezeru bo v restavraciji ŠPICA, nasproti zdraviliškega parka pod
Blegošem, od 16:30 ure dalje. Zaradi zmanjšanja parkirnih prostorov ob obali blejskega jezera
in spremenjenem prometnem režimu priporočamo uporabo parkirnega prostora ob bivšem
TVD Partizan.
Tekmovanje bo potekalo na podlagi izdanih ribolovnih dovolilnic. Člani so na dan
tekmovanja v svojo LETNO RIBOLOVNO DOVOLILNICO dolžni vpisati datum, kar
bodo na tekmi preverjali sodniki.
Istočasno bosta obe tekmi šteli tudi kot interni tekmi RD Bled, sobotna pa še za 10.
Pokal Gorenjskih RD.
Glede na vsako letno visoko udeležbo vas vabimo, da se jih udeležite v čim večjem številu.
Zaradi pričakovanega visokega obiska za normalno izpeljavo potrebujemo sledeče število
sodnikov:
– Blejsko jezero – petek, 05.07.2019………………………. 5 sodnikov,
– Sava Bohinjka – sobota, 06.07.2019……………najmanj 20 sodnikov.
OBVEZNO je, da se sojenja vsaj en dan udeležijo vsi pripravniki, ki bodo v letu 2020
opravljali ribiški izpit, saj se omenjena aktivnost zabeleži v pripravniški dnevnik, ki je osnova
za pristop k izpitu. Vsi interesenti za sojenje se javite predsedniku tekmovalne komisije
Cuderman Krištofu na tel. 051 391-199 ali na gornji elektronski naslov RD Bled. Ure bodo
zabeležene kot delovna obveza. Vsi udeleženci tekme za Pokal Bleda prejmejo tudi majico z
napisom RD Bled. Člani, ki se tekme za Pokal Bleda ali zaključka ne bodo udeležili, prejmejo
majico na sedežu RD. Če se želi kdo udeležiti le zaključka z razglasitvijo na Kasting centru v
Ribnem v soboto od 12.30 ure dalje, se lahko prijavi tajniku (Marjan Fon, tel. 051 308-985) in
naroči kosilo, ki stane 9 EUR (skupaj s pijačo).
TERMINI DELOVNIH AKCIJ
Obveščamo vas, da je delovne ure v mesecu juliju in avgustu možno opraviti v ribogojnici in
sicer vsako soboto med 08.00 in 12.00 uro po planu dela, ki ste ga že prejeli in prijavi preko
spletne strani. Za člane, ki nimajo interneta ostane sistem prijavljanja nespremenjen.
Delovne ure je potrebno opraviti v koledarskem letu ki šteje od 01.01 do 31.12. tekočega
leta, največ 10 ur pa se lahko plača po ceniku 20€/uro. Te ure so tudi pogoj za dvig letne
ribolovne dovolilnice v naslednjem letu. Pogoj za dvig ribolovne dovolilnice je tudi
opravljenih najmanj polovico delovnih ur v tekočem letu.

POSEBNA OPOZORILA:
Tudi letos vse člane opozarjamo na samozaščitno ravnanje ob Savi Bohinjki, zaradi možnosti
pojava vlomov v vozila, zato vsem svetujemo, da vozila ne puščajo na osamljenih mestih,
vrednejše predmete pa naj imajo pri sebi. V kolikor zaznate kakršne koli aktivnosti
morebitnih osumljencev, si zabeležite čim več njihovih podatkov, ki bodo kasneje pripomogli
k izsleditvi storilcev. V primeru vloma v vozilo je potrebno zadevo naznaniti na številko 113
oz. Policijski postaji Bled.
Vsako leto ugotavljamo povečano število udarov strele na območju Bleda. Lani je bila zelo
medijsko odmevna nesreča ob obali blejskega jezera na Mlinem, ki se je končala tragično.
Tudi letos smo že beležili udar strele in le zahvaljujoč pravočasnemu umiku naših ribičev v
zaprt prostor, so bile posledice le na drevesu in ribiških palicah. Posebej so na udaru drevesa,
ni pa zanemarljivo dejstvo, da so tudi ribiške palice velik prevodnik električnega toka. V
primeru nenadne spremembe vremena z nevihtami zato svetujemo takojšnji umik na varno.

Lep pozdrav in dober prijem!

PREDSEDNIK RD BLED
Samo Novak

Meni